overeenkomst website_2015


Werkwijze

Allereerst is er een kennismakingsgesprek. Hierin proberen jij en ik je vraag helder te formuleren. Tevens peilen we elkaars verwachtingen. Naar aanleiding van deze kennismaking kijken we of er een klik is en of je vraag met mijn begeleiding kan worden beantwoord. Vervolgens bied ik je een begeleidingstraject aan.

We bepalen samen de locatie waar onze gesprekken zullen plaatsvinden. In overleg is elke locatie mogelijk. Het maken van een wandeling kan een fijne en ongedwongen manier zijn om in gesprek te komen. Bovendien zijn we dan letterlijk in beweging.

Na de kennismaking zal ik onze overeenkomst op papier zetten. Hierin staan de gemaakte afspraken over duur, kosten en locatie.

Sessie
Een sessie duurt 75 minuten. Bij voorkeur plan ik (indien nodig) vier sessies in. Dit is de basis waarin een vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd en de eerste stappen kunnen worden gezet. Na deze vier sessies wordt wederom overlegd over het verdere traject.

De frequentie van de sessies is persoonlijk. Het wordt gaandeweg duidelijk hoeveel tijd je nodig hebt om de besproken stof te verwerken.  Tevens kun je opdrachten krijgen om te oefenen.  Het is altijd mogelijk tussentijds een extra sessie te plannen.

Kosten
De kosten worden niet door ziektekostenverzekeringen vergoed.
Je investeert in jezelf en verdient dit terug in persoonlijke groei en ontwikkeling.

  • Het kennismakingsgesprek kost € 50 (excl. 21% BTW) en dit wordt in mindering gebracht op het eerstvolgende pakket.
  • Een losse sessie van 75 minuten kost €75 (excl. 21% BTW);
  • Een kennismakingsgesprek en vier sessies zijn als pakket €250 (excl. 21%BTW);
  • Een opstelling kost €185 (excl. 21%BTW).
    • De opstelling is inclusief  een introductiegesprek en een nagesprek

Mocht het geld een onoverkomelijk probleem opleveren, dan komen we daar samen wel uit.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes