Als jij en ik samen op weg zijn kan het helpen om de ervaring zijn werk te laten doen en uit de woorden te blijven. Dan kan ik je voorstellen “een opstelling” te doen, ook wel Systemisch Werk genoemd. Hierbij maak ik gebruik van een groep. Bij deze werkvorm kun je je vraag neerzetten, om zo patronen en knelpunten inzichtelijk te maken. Zo kun je ervaren en contact maken met het onbewuste deel van jezelf. Zodat je kunt ontwikkelen en groeien. De inzichten verkregen uit de opstelling hebben effect op de middel- en lange termijn.

Ik heb zelf ervaren dat dit krachtige en waardevolle inzichten geeft, die je kern raken.

De groep waarmee ik, als begeleider, werk bestaat uit:

  • jij; als vragensteller;
  • representanten; plaatsvervangers, dit zijn zorgvuldig door mij gekozen mannen en vrouwen met ervaring in systemisch werk. Zij staan in de opstelling voor personen, emoties of andere onderdelen die te maken hebben met de centrale vraag.

Je hart is de motor die zuurstofrijk en -arm bloed rondpompt door je lichaam. Zo zijn voedende en belemmerende voorbeelden en ervaringen de bron van je bestaan.

Van voedende ervaringen groei je, daar krijg je zelfvertrouwen van. Ze maken je autonoom, onafhankelijk.
Van belemmerende ervaringen schrik je, deze maken je onzeker of angstig. Zo word je afhankelijk.

Ieder kind, adolescent en volwassene krijgt deze voorbeelden en ervaringen mee. Van ouders, opvoeders, klasgenoten, leerkrachten, vrienden, trainers, collega’s, leidinggevenden, kortom alle mensen in onze leefomgeving. Ook wel Systemen genoemd. We krijgen deze boodschappen mee in woorden (verbaal) of door voorbeeldgedrag en lichaamstaal (non-verbaal). Deze non-verbale boodschappen zijn zelfs het overgrote deel, het onderbewuste deel van ons brein. Deze ervaringen hebben je gemaakt wie je bent, of denkt te moeten zijn. Met deze rugzak ga je op pad.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes