logo-ethische-code-phoenix

Phoenix Opleidingen heeft een Ethische Commissie bestaande uit Henri Rijksen, Marja Griffioen en Morten Hjort.
Als Ethische Commissie heeft zij een relatieve autonomie ten opzichte van Phoenix als instituut: de commissie fungeert als adviseur, ondersteuner, klankbord, inspiratiebron en feedbackgever op het gebied van ethisch denken en handelen.
De Ethische Commissie zorgt ervoor dat de Ethische Code up-to-date blijft, dat de klachtenprocedure goed functioneert en dat er een effectief functionerende klachtencommissie is.

Voor volledige tekst, klik hier.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes