Wanneer jij geconfronteerd wordt met lichamelijke beperkingen dan komt er veel op je af, verlies je een stukje van je gezondheid. Er rijzen veel vragen. Je toekomst lijkt grijs en onduidelijk. Je dromen lijken in duigen te vallen. Vragen over hoe nu verder met  je relatie, een gezin of misschien daarvoor nog het wel of niet krijgen van kinderen. Over het voortzetten van je school of studie. Het al die niet krijgen of houden van je baan, komen vroeg of laat naar boven.
Over familie en vrienden, hoe zullen zij reageren? Ga ik het vertellen, wie wel en wie niet? Wat wel, wat niet? De gedachten: Ik wil mijn omgeving niet steeds belasten met mijn ziekte. Ik wil niet zeuren of klagen. Deze komen vroeg of laat bij je op.
En zo kun jij er vast nog veel meer benoemen.

Daar kom ik in beeld, ik kan een stuk of misschien zelfs een paar keer een stuk met je meelopen.

Hoe jij dit gaat aanpakken heeft alles te maken met je overtuigingen. De manier waarop je in het leven staat. In je kinderjaren ontstaan vaste patronen, kwaliteiten die je hebben gemaakt tot wie je nu bent. Bij tegenslag en teleurstelling kun je daar tegenaan gaan lopen. Dan zijn je kwaliteiten ook je valkuilen.

Ik kan je op weg helpen in dit rouwproces, want dat is het, je hebt met verlies te maken. Na dit rouwproces heb je geaccepteerd wat je hebt verloren en kun je helder naar de toekomst kijken en blij zijn met wat er wel is. Heb je meer duidelijkheid over welke personen je dierbaar zijn en wie je ondersteunen. Met deze kennis kun je, al dan niet via een omweg, op weg naar je doel.

Deze omweg gaan jij en ik verkennen in één-op-één gesprekken, voorafgegaan door een intake (zie overeenkomst) . Tijdens deze gesprekken kan ik gebruik maken van kaarten, poppetjes, of andere voorwerpen om je onbewuste patronen inzichtelijk te maken en  laten ervaren. Om daarna een nieuwe weg in te slaan.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes